Bezpieczna instalacja, to taka która została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Według przepisów każda instalacja, czy to nowa czy eksploatowana musi poddać się pomiarom elektrycznym.  Na podstawie pomiarów możemy dowiedzieć się czy w naszej instalacji są jakieś nieprawidłowości.

Nasza firma wykonuje pomiary odbiorcze, okresowe. Badania jakie wykonujemy to :

  • sprawdzenie ciągłości przewodów,
  • zmierzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • badanie wyłączników różnicowo prądowych,
  • badanie rezystancji uziemienia,
  • badanie instalacji odgromowej.

Dzięki rzetelnie wykonanym pomiarom jesteśmy pewni, że nasza instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji.
Po wykonanych pomiarach  wystawiamy protokół, który jest świadectwem dobrze wykonanej instalacji elektrycznej.