Zewnętrzne urządzenie piorunochronne ma za zadanie przejęcie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt oraz w bezpieczny sposób odprowadzić prąd pioruna do ziemi. Urządzenie to jest najczęściej montowane do chronionego obiektu. Głównymi elementami ochrony odgromowej montowanej na zewnątrz obiektu są: zwody odgromowe, przewody odprowadzające, uziomy.

Zwody odgromowe: wyróżniamy zwody pionowe i poziome. Zwody poziome odpowiadają za stworzenie przewodów odgromowych. Zamontowane są w uchwytach, wspornikach, które montujemy do dachu obiektu. Zwody pionowe mają na celu ochronę elementów, obiektów, oraz urządzeń, których nie chroni zwód poziomy niski. Zwód pionowy jest przyłączany do siatki za pomocą zwodów poziomych niskich.